Szpivák József, dédanyám Szpivák Amália édesapja fűszerkereskedő volt Pesten, a Széna téren (ma Kálvin tér). A fűszerüzletével először 1841-es címtárban találkozni, melyet a Szép magyarnőhöz címeztek, a későbbi címtárakban is szerepel hasonló elnevezéssel ugyanott. A téren egy másik fűszerbolt (Gyarmathy Gy. is működött de az a Kecskeméti út sarkán volt.

 

Szpiwak Jos. [Josef] zur Schönen Ungarin  [a Szép magyarnőhöz] Heuplatz. eigen Haus 601. W. allda [Wohnung – Lakás itt] [1][1] Szpivák József (1800-1864) fűszer-, és gyarmatáru-kereskedő Pesten. Üzlete az egykori Széna téren (ma Kálvin tér) volt, saját házában (Széna tér 3. sz. alatt.) Családjával együtt élt itt. Felesége Hirsch Antónia (1808-1862) volt, akivel 1827-ben kötött házasságot. Három leányuk született Amália (1831-1862), Jozefa (1829-1895) és Karolina (1834-1884). Az üzlet jól ment így Szpivák Pesten a közepesen gazdag kereskedők között foglalt helyet. Leányait is ehhez mérten házasította ki. Jozefa, Dr. Kléh István (1825-1913) ügyvéd, bankár, újságíró később udvari tanácsos felesége lett. Karolinát Bellaágh István (1825-1917) királyi ítélőtáblai bíró vette feleségül. Amália (1831-1862) Sillye Gábor (1817-1894) hajdúkerületi kapitány majd későbbi Hajdú vármegyei főispán első felesége volt, akitől három gyermeke született. Szpivák József gyászjelentésén Nemes Szpivák József megnevezés van. Nemességére azonban nincsen bizonyítékunk. Feltehetően csak „Nemes” jelzővel jellemezték személyét. Az üzletnek helyet adó épület továbbra is a család leszármazottainak (Sillye, Bellaágh és Kléh család) a tulajdonában állt, amelyre adataink vannak egészen a harmincas évek végéig.

 

 

Az üzlet az akkori Széna téren vagyis a mai Kálvin tér 3 szám alatt volt és működött feltehetően Szpivák haláláig. A család is itt lakott. Az épület tulajdonosai egészen a harmincas évekig  a leszármazottak a Kléh és Bellaágh család tagjai voltak. Az eredeti épület kisebb volt, az új  ötemeletes ház 1913-ban készült el.